Huizhou CXH Culture & Creative Fabrication Co., Ltd.

ຕະຫຼາດການຜະລິດ


ພວກເຮົາມີລູກຄ້າທັງຕະຫຼາດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ Jonny ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວເພື່ອການສື່ສານທີ່ດີ. ຕະຫຼາດການຂາຍຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາ:

ອາເມລິກາເໜືອ   60.00%
ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ 12.00%
ໂອເຊຍເນຍ    10.00%
ອາເມລິກາໃຕ້ 5.00%
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້   5.00%
Mid East    3.00%
ເອີຣົບຕາເວັນອອກ 3.00%
ອາຊີຕາເວັນອອກ    2.00%